استخدام در پارس نانو

شرکت پارس نانو برای تکمیل کادر خود ازافراد علاقمند و فعال که دارای حس مسئولیت پذیری می باشند دعوت به همکاری می کند.

واجدین شرایط درخواست و سوابق خود را ازطریق فرم زیر ارسال دارند: