تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ

تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ

با گام برداشتن دردنیای دیجیتال به دلیل شرایط خاص آن، ما نیاز به نقشه راهی داریم که تا از سردرگمی ها رها شده و اثر بخش و هدفمند کسب وکار خود را توسعه بخشیم. مهمترین عامل در تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ شناخت و پاسخگویی به نیازها و حساسیت های مخاطبان است.

مهم تر از داشتن یا نداشتن استراتژی این است که در برنامه ریزی خود جایگاهی را که الان داریم و جایگاهی را که می خواهیم به آن دست پیدا کنیم را در نظر بگیریم و با هم مقایسه کنیم. در واقع باید هدف، جایگاه و نیازهای خود را تعیین کنیم. مهمترین عامل داشتن استراتژی، اثر سنجی و داشتن ابزارهای اندازه گیری است که در کسب و کارمان به ما یاری می رساند و نباید فراموش کنیم که کسب و کارمان در هر مقیاسی باشد نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک در حوزه دیجیتال مارکتینگ دارد که باعث بازگشت سرمایه(ROI)شود. پس هدف فقط حضور در بازار آنلاین نیست بلکه جذابیت و راحتی حضور دراین بازاراست و راهکاری که به ما مسیر را نشان دهدو برای مشتری خود ارزش خلق کنیم.

تدوین استراتژی شامل 4 رکن اصلی است:

داشتن هدف:

کسب و کار ما قصد بهبود چه چیزی را دارد؟

چگونه برنامه خود را اجرایی کنیم؟

مزیت رقابتی ما چیست؟

تحلیل و مستند سازی:

مخاطبان هدف

کسب و کار منابع موجود و …

برنامه ریزی

اجرا و اندازه گیزی

گروه پارس نانو می تواند برای پیاده سازی کسب و کار شما در حوزه ی دیجیتال مارکتینگ با تدوین برنامه ایی دارای استراتژی هدفمند و منظم (هر چقدر برنامه با جزییات بیشتری تدوین شده باشد اتفاقات قابل پیش بینی کمتری در آن رخ می دهد ) شما را در این امر یاری رساند.