اجرای دیجیتال مارکتینگ

اجرای دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ یک هدف زیربنایی به منظور افزایش و دسترسی به مزیتی رقابتی پایدار در کسب و کار شما می باشد که شامل تمام فعالیت های کوتاه و بلند در حوزه مارکتینگ است و به تحلیل کسب و کارشما می پردازد. وارد شدن به این عرصه و استفاده کردن از ابزارهای مناسب و دقیق سبب می شود که کسب و کار شما هدفمند، دارای قدرت تحلیل، ایجاد تصویرکلی از کسب و کار، اندازه گیری و تحلیل هزینه ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت کسب و کار و خلق ارزش پیشنهادی برای مشتری و … داشته باشید. البته این نکته را نباید فراموش کرد که استفاده از این ابزارها باید در زمان و موقعیت مناسب باشد. دراین زمینه باید از تیم هایی که متخصص دیجیتال مارکتینگ هستند و درک صحیحی ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و اصول بازاریابی دارند، بهره بجویید.

گروه پارس نانو با همکاری متخصصین و مشاورین و استفاده از اصول و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ شما را در افزایش فروش محصول یا خدمت، برندینگ و … یاری می رساند.

امور اجرایی دیجیتال مارکتینگ:

– مدیریت شبکه های اجتماعی

– مدیریت تبلیغات در فضای دیجیتال

– تولید محتوای دیجیتال

– پشتیبانی و نگهداری در امور محتوایی رسانه های دیجیتال (وب سایت،اپلیکشن موبایل و رسانه های اجتماعی)

– جریان سازی و اجرای کمپین های رسانه های اجتماعی

– بهینه سازی موتور های جستجو ((SEO

– تبلیغات کلیکی در گوگل (Google Adwords)