مشاوره و کوچینگ

معرفی خدمات نوین پارس نانو

در راستای توسعه کسب و کار آنلاین، شرکت پارس نانو با بیش از ۱۴ سال فعالیت درخشان در حوزه‌های فنی و اجرایی فناوری و اطلاعات، خدمات ارزنده‌ای را به مخاطبان خود ارائه کرده است.

ADVICE & ANALAYZ

جلسات مشاوره

شرکت IT و توسعه کسب و کار آنلاین پارس نانو، با توجه به تجربیات فنی و اجرایی خود همواره تلاش کرده است که مشاوره های عملیاتی و کاربردی موثر و متناسب با کسب و کارها را ارائه دهد و قصد دارد در جهت توسعه پایدار کلید کسب و کارها و خدمات مشاوره کوچینگ را تقدیم مخاطبان خود کند.

Develop & Coaching

کوچینگ

شرکت فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کار آنلاین پارس نانو پس از انجام جلسات مشاوره‌ای، وضعیت فعلی بیزینس شما را بررسی نموده و پس از تحلیل و آنالیز گزارشات فنی از سازمان شما، اقدام به طرح مسئله و ارائه راه حل می نماید و طرح‌های پیشنهادی خود را در قالب solution ارائه می‌کند. با توجه به رویکرد کوچینگ در فاز اجرایی، راه حل های قابل ارائه را جهت ارتقاء نیروهای متخصص شرکت‌ها و تیم های مورد نظر در قالب طرح‌های پشتیبانی و آموزشی ارائه می نماید. پارس نانو با افتخار و انگیزه پویا با هدف رشد موثر درون تیمی و درون سازمانی، تجربیات و دانش تخصصی خود را در قالب خدمات پشتیبانی طی قراردادهای شش ماه و یکسال در اختیار سازمان ها، شرکت ها و تیم های با انگیزه قرار می دهد. از ویژگی‌های منحصر به فرد بودن مشاوره و کوچینگ پارس نانو می توان به سفارشی سازی بودن آموزش ها و دوره های اجرایی اشاره کرد همچنین برگزاری دوره‌های به صورت عملیاتی حین انجام پروژه‌ها صورت میگیرد. پارس نانو امیدوار است که با ورود به حوزه کوچینگ بتواند جلسات مشاوره‌ای خود را برای تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها اجرایی و پیاده سازی نماید.

آموزش