پنالتی شدن وب سایت و بازگشت به رتبه قبلی پس از رفع مشکل

آیا پس از رفع مشکلی که باعث پنالتی شدن وب سایت شده است، به رتبه قبلی خود باز می گردیم؟؟

پنالتی شدن وب سایت و بازگشت به رتبه قبلی پس از رفع مشکل

در این ویدیو به این پرسش پاسخ داده میشود که اولا اصطلاح پنالتی یک اصطلاح غلط می باشد و اینکه پس از حل مشکل به وجود آماده، گوگل نمره منفی برای آن وب سایت منظور نمی کند...

 

درباره نویسنده

نظرات

دسته بندی مقالات

مقالات مرتبط