راهنمای ایجاد شرکت ها و موسسات دانش بنیان

این شرکت ها و موسسات به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) با ارزش افزوده فراوان ایجاد میشوند.

راهنمای ایجاد شرکت ها و موسسات دانش بنیان

مقدمه :

این شرکت ها و موسسات به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) با ارزش افزوده فراوان ایجاد میشوند.

از نگاهی دیگر شرکت یا موسسه دانش بنیان شرکت یا موسسه ای کار آفرین(مخاطره پذیر)است که دانش را در ابزار، کالاها، فرآیندها و طراهی های مرتبط با فناوری مربوطه به کار گرفته و با قبول مخاطرات کار و البته تحت حمایت مراکز رشد تخصصی، در مرحله رشد نسبت به تولید محصول در مقیاس کم در مرحله بلوغ در مقیاس وسیع تر اقدام می نماید.این شرکت ها و موسسات تابع قانون تجارت هستند و باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شوند.قانون حمایت از این شرکت ها و موسسات پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته برای اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ گردیده است.

اهداف

1- هم افزایی علم و ثروت

2- توسعه اقتصاد دانش محور

3-تحقق اهداف علمی و اقتصاد کشور

4-تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه محصولات دانش بنیان دارای ارزش اقتصادی مراحل ایجاد شرکت های دانش بنیان :

1-داشتن ایده محوری یا همان فناوری مورد نظر که ترجیحأ در اداره کل مالیات صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده و گواهی ثبت برای آن صادر شده باشد.

2-مراجعه به پارک یا مرکز رشد و انجام هماهنگی های لازم.

3-تکمیل کاربرگ های ارایه شده از سوی پارک یا مرکز رشد.

4-ارائه کاربرگ های تکمیل شده و مدارک لازم به پارک یا مرکز رشد.

5-پیگیری اخذ نتیجه برسی های اولیه.

6-شرکت در جلسه شورای پژوهشی پارک یا مرکز رشد، بنا به دعوت بعمل آمده و دفاع از ایده ارائه شده.

7-پیگیری اخذ نتیجه داوری نهایی.

8-استقرار در پارک یا مرکز رشد و شروع کار.

 

 

درباره نویسنده

نظرات

دسته بندی مقالات

مقالات مرتبط